Przysłówki

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

Przysłówki oznaczają jakość czynności, okoliczności i stopień natężenia cech. W zdaniu łączą się z czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami; najczęściej są okolicznikami miejsca, czasu, sposobu. Przysłówki odpowiadają na pytania: jak? (cicho), w jaki sposób? (wyraźnie), gdzie (daleko, wysoko), kiedy? (jutro), jak długo? (do jutra).

Większość przysłówków pochodzi od przymiotników. Przysłówki odprzymiotnikowe stopniują się.

UWAGA! Istnieją przysłówki przeczące: bynajmniej, przenigdy, przeciwnie.

Back Next

Up

 

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska