Bibliografia

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

  1. "Gramatyka na bardzo dobry" Krzysztof Gierymski, Agencja wydawnicza "GRAM", Warszawa 2004

  2. "Vademecum gimnazjalisty. Przedmioty humanistyczne", Praca zbiorowa pod redakcją Macieja Lipki, Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2003

  3. "Gramatyka w szkole podstawowej i gimnazjum", Dorota Stopka, Wydawnictwo Greg, Kraków

 

Up

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska