Głoski

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

Głoski ustne

przy ich wymawianiu powietrze przechodzi tylko przez usta

np. a, b, d, f, h

Głoski nosowe

przy ich wymawianiu powietrze przechodzi nie tylko przez usta, ale i przez nos

ą, ę, m, m', n, n'

 

Głoski dźwięczne

przy ich wymawianiu drgają wiązadła głosowe

b, d, g, z, ź, ż, dz, dź, dż, w, j, m, n, l, ł, r oraz wszystkie samogłoski

 Głoski bezdźwięczne

przy ich wymawianiu nie drgają wiązadła głosowe

p, t, k, f, s, c, ś, ć, sz, cz, ch

 

Spółgłoski miękkie

środek języka wznosi się ku podniebieniu

ś, ź, ć, dź, ń, p', b', f', w', m', l', k', g', ch', j

Spółgłoski twarde

środek języka zajmuje inne położenie

wszystkie pozostałe

 Back Next

Up

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska